Lennart Wiechell
Schmidhuber + Kaindl, ARGE Deutscher Pavillon Shanghai GbR, München

29.04.2009
BALANCITY DER DEUTSCHE PAVILLON AUF DER EXPO 2010 SHANGHAI